nêu hiểu hiết của em về tổ chức asean ? theo em khi VN tham gia asean có cơ hội và khó khăn gì

Question

nêu hiểu hiết của em về tổ chức asean ? theo em khi VN tham gia asean có cơ hội và khó khăn gì

in progress 0
Allison 3 tháng 2021-09-09T09:52:33+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T09:53:56+00:00

  Mục tiêu, nguyên tắc

  • Mục tiêu là sự phát triển kinh tế và văn hóa thông qua nỗ lực hợp tác chung của các thành viên, trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực.
  • Nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các thành viên là cùng tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, hợp tác phát triển có kết quả.
  1. Việt Nam tham gia tổ chức ASEAN vào tháng 7-1995.

  Thuận lợi

  • Việt Nam tham gia vào tổ chức ASEAN có những thuận lợi cùng hợp tác và phát triển
  • Tăng cường hợp tác và tham gia liên minh kinh tế khu vực…
  • Việt Nam tiếp thu được những tiến bộ khoa học kĩ thuật của các nước bạn và khai thác nguồn vốn đầu tư để phát triển kinh tế…

  Khó khăn

  • Sự cạnh tranh quết liệt của thị trường nếu Việt Nam không có cơ chế, chính sách tốt sẽ mất thị trường ngay trên sân nhà.
  • Việc sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay bên ngoài…
  • Vấn đề gìn giữ, bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc và sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại cần được lưu ý…

  0
  2021-09-09T09:54:29+00:00

  ASEAN là 1 tổ chức hợp tác trên lĩnh vực kính tế và văn hóa của các nc ĐNA

  Ý 2 mk gửi ảnh ở dưới ạ

  neu-hieu-hiet-cua-em-ve-to-chuc-asean-theo-em-khi-vn-tham-gia-asean-co-co-hoi-va-kho-khan-gi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )