nêu hoàn cảnh sáng tác của bài thơ đồng chí

Question

nêu hoàn cảnh sáng tác của bài thơ đồng chí

in progress 0
Brielle 5 tháng 2021-07-15T09:46:13+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T09:47:15+00:00

  Hoàn cảnh sáng tác của bài thơ “đồng chí” là: vào đầu năm 1948, sau khi ông đã cùng đồng đội tham gia chiến đấu trong chiến dịch Việt Bắc.

  0
  2021-07-15T09:48:01+00:00

  Hoàn cảnh sáng tác :

  Bài thơ Đồng Chí của Chính Hữu được sáng tác vào năm 1948 sau khi tác giả tham gia chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947 . Bài thơ là kết quả từ những trải nghiệm của tác giả về thực tế cuộc sống và chiến đấu của bộ đội ta .

  In trong tập: ” Đầu Súng Trăng Treo ” năm 1966

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )