Nêu hoàn cảnh sáng tác và xuất xứ của bài thơ”Đồng Chí”,hoàn cảnh sáng tác đó cho em hiểu điều gì về cuộc sống chiến đấu của người lính trong thời kì

Question

Nêu hoàn cảnh sáng tác và xuất xứ của bài thơ”Đồng Chí”,hoàn cảnh sáng tác đó cho em hiểu điều gì về cuộc sống chiến đấu của người lính trong thời kì này? Mong mg giúp e????

in progress 0
Madelyn 3 tuần 2021-11-19T19:24:02+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-19T19:25:32+00:00

  Bài thơ được sáng tác vào mùa xuân năm 1948, thời kì đầu của cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp, sau khi tác giả cùng đồng đội tham gia chiến đấu trong chiến dịch Việt Bắc (Thu – Đông năm 1947) đánh bại cuộc tiến công quy mô lớn của Pháp lên chiến khu Việt Bắc.

  Qua bài thơ em thấy được đời sồng của các chiến sĩ vô cùng khổ cực

  0
  2021-11-19T19:25:38+00:00

  Bài thơ được sáng tácvào mùa xuân năm1948, sau khi tác giả tham gia chiến dịch Việt-Bắc thu đông(1947). bài thơ Đồng chí được in trong tập thơ “Đầu súng trăng treo”(1966).

  -Hoàn cảnh sáng tác dã cho em thấy đc cuộc sống cực khổ của những chiến sĩ Cách mạng lúc bấy giờ và tinh thần quả cảm, anh dũng chiến đấu .

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )