nêu hoocmoon tuyến tụy, tuyến thận , tuyến sinh dục làm nhanh nha

Question

nêu hoocmoon tuyến tụy, tuyến thận , tuyến sinh dục
làm nhanh nha

in progress 0
Aaliyah 3 tháng 2021-09-27T09:59:39+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T10:01:03+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Tuyến tỵ 

  tiết hoocmoon glucagon 

  tiết hoocmoon insulin 

  tuyến thận

  hoocmoon vỏ tuyến 

  Lớp ngoài tiết hoocmoon điều tiết muối 

  lớp giữa tiết hocmon điieu tiết đường 

  lớp trong tiết hôcmoon điều tiết bộ phận sinh dục 

  Hoocmoon tủy tuyến

   Tiết hoocmoon adrenalin 

  tiết hôcmoon nora adrenalin

  Tuyến sinh dục 

  Mik ko bt :))

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )