Nêu kết luận về cường độ dòng điện, hiệu điện thế và điện trở giữa mạch chính và mạch nhánh trong mạch nối tiếp và song song

Question

Nêu kết luận về cường độ dòng điện, hiệu điện thế và điện trở giữa mạch chính và mạch nhánh trong mạch nối tiếp và song song

in progress 0
Maria 4 tháng 2021-08-11T10:29:37+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T10:31:15+00:00

  Đáp án:

  + Mạch nối tiếp:

  – Cường độ dòng điện qua các điện trở bằng nhau và bằng cường độ mạch chính:

  $I = {I_1} = {I_2} = {I_3} = …..$

  – Tổng hiệu điện thế của từng điện trở bằng hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch:

  $U = {U_1} + {U_2} + {U_3} + …..$

  + Mạch song song:

  – Tổng cường độ dòng điện qua từng điện trở bằng cường độ dòng điện mạch chính:

  $I = {I_1} + {I_2} + {I_3} + ….$

  – Hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở bằng hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch:

  $U = {U_1} = {U_2} = {U_3} = ….$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )