Nêu kết luận về sự nở nhiệt của chất rắn, lỏng, khí lấy 1 ví dụ cho mỗi chất khí đang nở thì bị ngăn cản gây ra lực rất lớn

Question

Nêu kết luận về sự nở nhiệt của chất rắn, lỏng, khí lấy 1 ví dụ cho mỗi chất khí đang nở thì bị ngăn cản gây ra lực rất lớn

in progress 0
Faith 4 ngày 2021-09-13T06:35:13+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T06:36:39+00:00

  Nêu kết luận về sự nở nhiệt của chất rắn, lỏng, khí:

  +Chất rắn nở ra khi nóng lên,co lại khi lạnh đi,các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.

  +Chất lỏng nở ra khi nóng lên,co lại khi lạnh đi,các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.

  +Chất khí nở ra khi nóng lên,co lại khi lạnh đi,các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau.

  Ví dụ về chát khí đang nở thì bị ngăn cản gây ra lực rất lớn là:

  _Khi chứa nước nóng trong thủy tinh,rót nước nóng ra và đậy nút chai  thủy tinh lại liền,sau đó chai thủy tinh bị bật nút  hoặc có thể nứt,nổ bình thủy tinh.

  _Do khi đóng nút lại,khi bên ngoài tràn vào bình gặp hơi nóng lúc nãy,khí mới tràn vào nóng lên,nở ra,thể tích tăng gặp nút cản trở gây ra lực lớn làm bật nút,nếu nút đóng thật chặt thì khí gặp phàn thủy tinh gây ra lực lớn làm vỡ bình.

  0
  2021-09-13T06:36:39+00:00

  Giải thích các bước giải:

  _Chất rắn, lỏng, khí nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi

  VD

  _Chất rắn : Nếu thanh sắt ở 2 đầu đường ray xe lửa khi nở ra bị ngăn cản sẽ làm cong đường ray

  _Chất lỏng : Khi đóng chai nước ngọt thật đầy, vào ngày nắng nóng thì thể tích nước trong chai gặp nóng sẽ nóng lên nở ra gặp vật cản là nắp chai gây ra lực lớn làm búng nắp chai

  _Chất khí : Khi chứa nước nóng trong bình thủy tinh, rót nước ra và đầy nắp lại liền và sau đó chai thủy tinh bị bật nút 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )