Nêu kết quả và sự tác động của những cuộc phát kiến địa lý đến xã hội

Question

Nêu kết quả và sự tác động của những cuộc phát kiến địa lý đến xã hội

in progress 0
Kylie 1 tháng 2021-11-04T04:29:27+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-04T04:31:00+00:00

  *Nguyên nhân: do nhu cầu phát triển của sản xuất ->cần nguồn nguyên liệu

  *Các cuộc phát kiến:

  – Năm 1487: Đi-a-xơ vòng quanh Châu Phi

  – Năm 1498: Ga-ma tìm ra Ấn Độ

  – Năm 1492: Cô-lôm-bô tìm ra Châu Mĩ

  – Năm 1519 – 1522: Ma-gien-lan đi vòng quanh trái đất

  *Kết quả: thúc đẩy thương nghiệp phát triển, đem lại nguồn nguyên liệu quý giá . Mở rộng thị trường, tìm kiếm những vùng đất mênh mông

  => Làm cho chế độ phong kiến suy vong tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu

  0
  2021-11-04T04:31:21+00:00

  Kết quả và sự tác động của cuộc phát kiến địa lí :

  –  Các cuộc phát kiến địa lí được coi là cuộc cách mạng thực sự trong lĩnh vực giao thông vận tải và tri thức, một chứng minh thuyết phục cho luận điểm Trái Đất hình cầu.

  –  Mở ra các thị trường mới, các con đường thương mại và tuyến giao lưu hàng hoá mới, đưa đến hiếu biết về các châu lục, các đại dương… và giúp người châu Âu bước vào thời kì phát triển kinh tế trọng thương.

  –  Góp phần thúc đẩy sự khủng hoảng và tan rã của chế độ phong kiến châu Âu.

  –  Đưa lại hệ quả tiêu cực : chủ nghĩa thực dân, nạn buôn bán nô lệ da đen.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )