– Nêu khái niệm, hệ thống, lưu vực sông, phụ lưu, chế độ và lượng nước (sông và hồ)

Question

– Nêu khái niệm, hệ thống, lưu vực sông, phụ lưu, chế độ và lượng nước (sông và hồ)

in progress 0
Kaylee 1 tháng 2021-08-31T13:26:49+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T13:28:23+00:00

  – Lưu vật sông : là vùng đất xung quanh sông . Lưu vật lớn thì lượng nước nhiều và ngược lại.

  – Hệ thống sông : là một mạng lưới các con sông nhỏ hợp thành cung cấp nước cho con sông chính, chi lưu ( từ con sông chính đổ ra sông khác hoặc đổ ra biển )

  – Phụ lưu : cung cấp nước cho sông chính 

  – Chi lưu : ( từ con sông chính đổ ra sông khác hoặc đổ ra biển )

  – Lưu lượng nước sông : là lượng nước chảy qua mặt cắt ngang lòng sông ở ở một địa điểm trong một giây

  – Chế độ nước sông : là sự thay đổi về lưu lượng nước của sông trong một năm ( mùa lũ, mùa cạn, …. )

  mik làm hơi lúng túng mong bn thông cảm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )