Nêu khó khăn0 của các nhân tố tự nhiên em cần gấp đừng xóa :'( (bài 11 lý 9)

Question

Nêu khó khăn0 của các nhân tố tự nhiên em cần gấp đừng xóa :'( (bài 11 lý 9)

in progress 0
Reese 4 tuần 2021-08-17T06:21:40+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-17T06:23:09+00:00

    Phần lớn khóng sản có trữ lương nhỏ , phân tán chủ yếu ở miền núi nên việc khai thác thường gặp khó khắn 
    Tài nguyên khi thác ko hợp lý , quá mức , cạn kiệt 
    VN chịu ảnh hưởng của nhiều thiên tai bệnh dịch gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp nên nguyên liệu cho CN chế biến không được đảm bảo

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )