Nêu kinh tê va chinh tri cua Anh Phap cuôi thê ki 19 đâu thê ki 20

Question

Nêu kinh tê va chinh tri cua Anh Phap cuôi thê ki 19 đâu thê ki 20

in progress 0
Alexandra 6 ngày 2021-12-04T06:44:43+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T06:46:02+00:00

  Chính trị của Anh:

  – Từ cuối thập niên 70, Anh mất dần địa vị độc quyền công nghiệp, do vậy mất luôn cả vai trò lũng đoạn thị trường thế giới, bị Mỹ và Đức vượt qua.

  – Tuy vậy, Anh vẫn chiếm ưu thế về tài chính, xuất cảng tư bản, thương mại, hải quân và thuộc địa

  – Trong công nghiệp: quá trình tập trung tư bản diễn ra mạnh mẽ, nhiều tổ chức độc quyền chi phối toàn bộ đời sống kinh tế nước Anh.

  Chính trị của Pháp:

  – Từ cuối thập niên 70 trở đi, nhịp độ phát triển công nghiệp ở Pháp bắt đầu chậm lại. Tuy vậy, công nghiệp Pháp cũng có những tiến bộ đáng kể.

  – Nông nghiệp vẫn giữa vai trò quan trọng, tuy nhiên sự xâm nhập của của phương thức sản xuất nông nghiệp ở Pháp diễ ra chậm do đất đai manh mún.

  – Thời kì nay ở Pháp hình thành nhiều tổ chức độc quyền dần dần chi phối đất nước. Đặc điểm nổi bật của tổ chức độc quyền ở Pháp là sự tập trung ngân hàng đạt mức cao và chủ yếu vốn được đem cho các nước vay với lãi xuất nặng. Chính vì vậy, đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Pháp là chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi.

  0
  2021-12-04T06:46:03+00:00

  * Anh

  – Kinh tế;

  +Công nghiệp phát triển chậm lại đứng thứ 3 thế giới

  + Đứng đầu thế giới về xuất khẩu tư bản, thương mại và thuộc địa

  +Nhiều công ty độc quyền và ngân hàng ra đời

  – Chính trị

  +Là nước quân chủ lập hiến, Hai đảng Tự do và đảng Bảo thủ thay nhau cầm quyền

  +Đẩy mạnh xâm lược các nước thuộc địa là chính sách ưu tiên hàng đầu

  =>Chủ nghĩa đế quốc thực dân

  *Pháp

  -Kinh tế

  +Phát triển chậm lại đứng thứ 4 thế giới

  +Một số ngành công nghiệp mới ra đời, tăng trưởng nhanh

  +Các công ty độc quyền ra đời chi phối nền kinh tế

  +Tăng cường xuất khẩu tư bản ra bên ngoài dưới hình thức cho vay lãi

  => Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )