Nếu lấy 40% số bi hộp 1 chia đều cho 2 hộp kia thì 3 hộp bằng nhau. Nếu hộp 1 bớt đi 3 viên thì số thì số bi hộp 1 bằng tổng 2 hộp kia. hỏi mỗi hộp có

Question

Nếu lấy 40% số bi hộp 1 chia đều cho 2 hộp kia thì 3 hộp bằng nhau. Nếu hộp 1 bớt đi 3 viên thì số thì số bi hộp 1 bằng tổng 2 hộp kia. hỏi mỗi hộp có bao nhiêu viên?

in progress 0
Cora 1 năm 2021-07-24T01:33:52+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T01:34:55+00:00

  Đáp án:

  Hộp 1 : 15 viên

  Hộp 2: 6 viên

  Hộp 3 : 6 viên

  Giải thích các bước giải: 

  ta có : 

  số bi còn lại ở hộp 1 sau khi chia là

  100%-40%=60% 

  Mà sau khi chia cả 3 hộp = nhau

  => 2 hộp = 60% hộp 1

  Mà 2 hộp được chia đều 40%=> mỗi hộp được 20%

  => 2 hộp 2 và 3 = 60%-20%=40% hộp 1

  Nếu hộp 1 bớt đi 3 viên thì số thì số bi hộp 1 bằng tổng 2 hộp kia thì ta được :

  100%-3=40%+40%=80%

  =>3 viên bi sẽ bằng:

  100%-80%=20%

  =>số bi trong hộp 1 là:

  100%x(3:20%)=15 viên

  số bi trong hộp 2 là:

  40%x(3:20%)= 6 viên bi

  Vì hộp 2 và 3 bằng nhau 

  => hộp 3 có 6 viên bi

  Đáp số: hộp 1 :15 viên

               hộp 2 : 6 viên

               Hộp 3 : 6 viên

   

  0
  2021-07-24T01:35:25+00:00

  Bài giải

  Số bi còn lại ở hộp 1 sau khi chia là

  100% – 40% = 60% 

  Mà sau khi chia cả 3 hộp bằng nhau

  ⇒ 2 hộp = 60% hộp 1

  Mà 2 hộp được chia đều 40%=> mỗi hộp được 20%

  ⇒ 2 hộp 2 và 3 = 60%-20%=40% hộp 1

  Nếu hộp 1 bớt đi 3 viên thì số thì số bi hộp 1 bằng tổng 2 hộp kia thì ta được :

  100% -3 = 40% + 40% =80%

  ⇒ 3 viên bi sẽ bằng:

  100%-80%=20%

  ⇒ Số bi trong hộp 1 là:

  100% x (3 : 20%) = 15 viên

  số bi trong hộp 2 là:

  40% x (3 : 20%) = 6 viên bi

  Vì hộp 2 và 3 bằng nhau 

  ⇒ Hộp 3 có 6 viên bi

  Đáp số: Hộp 1 có 15 viên

               Hộp 2 có 6 viên

               Hộp 3 có 6 viên

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )