nêu lợi ích của ròng rọc cố định ở đầu trên của cột cờ tại sân trường?

Question

nêu lợi ích của ròng rọc cố định ở đầu trên của cột cờ tại sân trường?

in progress 0
Parker 1 năm 2021-11-13T04:43:43+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-13T04:44:51+00:00

   Đầu trên cột cờ người ta dùng loại ròng rọc cố định.

  – Việc đặt ròng rọc cố định ở cột cờ giúp ta thay đổi được hướng của lực kéo, giúp thuận tiện hơn, ta không phải lên cột để kéo xuống.

  0
  2021-11-13T04:45:10+00:00

  Đáp án: 

   

  Giải thích các bước giải:

  Lợi ích của ròng rọc cố định ở đầu trên của cột cờ tại sân trường giúp ta thay đổi hướng của lực kéo, thuận tiện hơn khi thay cờ

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )