nêu mối quan hệ của nông nghiệp,thủ công nghiệp,thương nghiệp của thời Lê Sơ . Giải thích vì sao

Question

nêu mối quan hệ của nông nghiệp,thủ công nghiệp,thương nghiệp của thời Lê Sơ . Giải thích vì sao

in progress 0
Elliana 44 phút 2021-09-27T04:22:35+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T04:24:13+00:00

  nông nghiệp được phục hồi và phát triển nhanh chóng nhờ những chính sách tích cực của nhà nước 

  thủ công nghiệp phát triển với những nghề thủ công truyền thống

  thương nghiệp chợ búa được khuyến khích mỏ để lưu thông hàng hóa trong và ngoài nước 

  0
  2021-09-27T04:24:18+00:00

  nông nghiệp được phục hồi và phát triển nhanh chóng nhờ những chính sách tích cực của nhà nước

  nông nghiệp được phục hồi và phát triển nhanh chóng nhờ những chính sách tích cực của nhà nước 

  thủ công nghiệp phát triển với những nghề thủ công truyền thống

  thương nghiệp chợ búa được khuyến khích mỏ để lưu thông hàng hóa trong và ngoài nước 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )