Nêu mối quan hệ giữa HĐT và CĐ DĐ trong 1 mạch điện có nhiều đèn mắc nối tiếp, mắc song song.

Question

Nêu mối quan hệ giữa HĐT và CĐ DĐ trong 1 mạch điện có nhiều đèn mắc nối tiếp, mắc song song.

in progress 0
Peyton 4 ngày 2021-09-10T12:24:48+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T12:25:52+00:00

  Đáp án:

   Trong đoạn mạch gồm nhiều đèn mắc nối tiếp thì: 

  $I = I_1 = I_2 = … = I_n$ 

  $U = U_1 + U_2 + … + U_n$ 

  – Trong đoạn mạch gồm nhiều đèn mắc song song thì: 

  $I = I_1 + I_2 + … + I_n$ 

  $U = U_1 = U_2 = … = U_n$

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-10T12:26:22+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:Quan hệ giữa HĐT vàCĐ DĐ

  SONG SONG:-U=U1+U2 {U là HĐT}

                        -I=I1=I2 {I là CĐ DĐ}

   NỐI TIẾP:U=U1=U2{Ulà HĐT}

                  I=I1+I2{ I là CĐ DĐ}

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )