Nêu mối quan hệ giữa quần xã sinh vật và quần thể sinh vật

Question

Nêu mối quan hệ giữa quần xã sinh vật và quần thể sinh vật

in progress 0
Claire 3 tháng 2021-09-19T18:43:54+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-19T18:45:31+00:00

  – Quần thể là tập hợp các cá thể thuộc cùng một loài, cùng sống trong một không gian và thời gian nhất định, và có khả năng sinh sản tạo ra thế hệ mới.

  – Quần xã sinh vật là tập hợp các sinh vật thuộc các loài khác nhau cùng sống trong một không gian và thời gian nhất định, có mối quan hệ sinh thái qua lại lẫn nhau.

  → Mối quan hệ: Như vậy quần thể gồm 1 loài còn quần xã gồm nhiều loài khác nhau, hay quần xã là tập hợp nhiều quần thể.

  0
  2021-09-19T18:45:34+00:00

  Đáp án: 

   

  Giải thích các bước giải:

  Mối quan hệ giữa các loài trong quần xã

       Có 2 nhóm lớn :

          – Quan hệ hỗ trợ : cộng sinh, hội sinh, hợp tác.

          – Qua hệ đối kháng : cạnh tranh, con mồi – vật ăn thịt, vật chủ – kí sinh, ức chế – cảm nhiễm.

  Nêu sự khác nhau giữa quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối kháng

        – Quan hệ hỗ trợ đem lại lợi ích hoặc ít nhất không có hại cho các loài trong quần xã.

        – Quan hệ đối kháng  có 1 loài có lợi còn bên kia là các loài bị hại.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )