. Nêu một số biện pháp cần làm để gìn giữ các di sản văn hóa quanh ta.

Question

. Nêu một số biện pháp cần làm để gìn giữ các di sản văn hóa quanh ta.

in progress 0
Eloise 36 phút 2021-09-08T13:47:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T13:48:27+00:00

  Bảo vệ, không làm hư hại các di sản văn hóa

  Tuyên truyền cho mn biết về di sản văn hóa của nước mình

  Góp phần xây dựng cho di sản văn hóa ngày càng phát triển hơn

  0
  2021-09-08T13:48:30+00:00

  Đáp án:

  – Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về di sản văn hoá.

  – Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về di sản văn hóa và Luật Di sản văn hóa.

  – Chú trọng tới đối tượng thanh thiếu niên, triển khai có hiệu quả khẩu hiệu “Di sản nằm trong tay thế hệ trẻ” của UNESCO.

  – Duy trì, bổ sung số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý văn hóa từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )