nêu một số dẫn chứng về tinh thần đoàn kết của nhân dân ta (mỗi dẫn chứng viết cỡ 4, 5 câu ko viết thành đoạn văn)

Question

nêu một số dẫn chứng về tinh thần đoàn kết của nhân dân ta (mỗi dẫn chứng viết cỡ 4, 5 câu ko viết thành đoạn văn)

in progress 0
Hadley 18 phút 2021-09-07T07:33:52+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T07:35:45+00:00

  Dẫn chứng:
  trong chiến tranh nhân dân ta đoàn kết để chống lại kẻ thù từ mạnh nhất đến yếu nhất. Trong thời bình nhân dân ta đoàn kết lại để đẩy lùi dịch bệnh giúp cho người dân có cuộc sống trở lại như trước, hay là lũ lụt miền trung thì các nghệ sĩ diễn viên đã đứng lên kêu gọi ủng hộ miền trung. Bác Hồ có câu nói rất nổi tiếng: ” Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/ Thành công, thành công, đại thành công.Vào một kỉ nguyên mới- một kỉ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thì Việt Nam ta rất cần đoàn kết và nước ta đã chứng tỏ khối đại đoàn kết đó là một sức mạnh vô địch của nhân dân ta giữa các thế lực thù địch ra sức phá hoại khối đại đoàn kết.

  0
  2021-09-07T07:35:47+00:00

  – Khi đất nước có giặc ngoại xâm, toàn thể đân tộc đoàn kết, đồng lòng chống giặc cứu nước, bảo vệ nền độc lập và chủ quyền dân tộc.

  – Trong bối cảnh ngày nay, tinh thần ấy một lần nữa được khẳng định mạnh mẽ. Hành động chung tay góp sức ủng hộ, giúp đỡ đồng bào miền trung vượt qua bão lũ.

  – các chương trình từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh gặp khó khăn vẫn luôn được duy trì và phát triển trong cộng đồng như chương trình “Trái tim cho em” dành cho các bệnh nhi bị tim bẩm sinh, chương trình “Lục lạc vàng” trao tặng bò cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn phấn đấu vươn lên, chương trình “Cặp lá yêu thương” hay các đợt từ thiện giúp cho đỡ đồng bào miền Trung chống lũ.

  -thời Bà Trưng, Bà Triệu… cho đến Nguyễn Huệ, Đinh Tiên Hoàng những vị anh hùng kiên cường bất khuất này có được chiến thắng không chỉ nhờ vào chiến lược hay mà chiến thắng của họ có được còn nhờ vào sự ủng hộ, tinh thần đoàn kết quyết tâm chống giặc của nhân dân ta.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )