Nêu một số nguyên nhân dẫn tới sự suy giảm tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển đảo ở nước ta? Sự suy giảm tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển, đảo

Question

Nêu một số nguyên nhân dẫn tới sự suy giảm tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển đảo ở nước ta? Sự suy giảm tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển, đảo sẽ dẫn đến những hậu quả gì?
Giải giúp mik với
Mik vote 5 sao nha

in progress 0
Iris 1 năm 2021-08-22T21:55:09+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T21:56:50+00:00

  + Ô nhiễm môi trường biển – đảo do: – Các chất thải từ sinh hoạt, sản xuất công nghiệp của các khu dân cư, đô thị, các khu công nghiệp, các khu du lịch ở ven biển và trên các đảo.

  – Hoạt động khai thác khoáng sản biển, nhất là khai thác dầu khí.

  – Nạn tràn dầu từ các phương tiện vận tải biển

  + Sự giảm sút tài nguyên biển – đảo do: – Khai thác nguồn lợi thủy sản vượt quá mức độ phục hồi. nhất là thủy sản ven bờ

  – Khai thác bằng cách thức mang tính hủy diệt như sử dụng chất độc, chất nổ, điện …

  – Chưa bảo vệ tốt các diện tích rừng ngập mặn ven biển và các tài nguyên sinh vật khác (các loài lưỡng cư, chim biển, các rạn san hô …) của vùng biển – đảo.

  – Môi trường biển – đảo bị ô nhiễm với xu hướng ngày càng tăng.

  + Phương hướng giải quyết tình trạng này:

  – Điều tra, đánh giá tiềm năng sinh vật tại các vùng biển sâu. Đầu tư để chuyển hướng khai thác hải sản từ vùng biển ven bờ sang vùng nước sâu xa bờ.

  – Bảo vệ rừng ngập mặn hiện có, đồng thời đẩy mạnh các chương trình trồng rừng ngập mặn.

  – Bảo vệ rạn san hô ngầm ven biển và cấm khai thác san hô dưới mọi hình thức.

  – Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản.

  – Phòng chống ô nhiễm biển bởi các yếu tố hoá học, đặc biệt là dầu mỏ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )