Nêu một số quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân VN

Question

Nêu một số quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân VN

in progress 0
Everleigh 4 tuần 2021-09-07T08:55:53+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T08:57:10+00:00

  – Quyền công dân:

  • Học tập
  • Nghiên cứu khoa học
  • Tự do đi lại và cư trú
  • Không bị xâm hại về chỗ ở và thân thể
  • Hưởng chế độ bảo vệ sức khỏe.

  – Nghĩa vụ công dân:

  • Bảo vệ đất nước
  • Đi nghĩa vụ quân sự (Đối với nam)
  • Tông trọng và bảo vệ tài sản nhà nước
  • Đóng thuế, lao động công ích
  • Tuân theo hiến pháp và pháp luật.

  0
  2021-09-07T08:57:27+00:00

  -Quyền công dân:

  • Học tập
  • Nghiên cứu khoa học
  • Tự do đi lại và cư trú
  • Không bị xâm hại về chỗ ở và thân thể
  • Hưởng chế độ bảo vệ sức khỏe.

  – Nghĩa vụ công dân:

  • Bảo vệ đất nước
  • Đi nghĩa vụ quân sự (Đối với nam)
  • Tông trọng và bảo vệ tài sản nhà nước
  • Đóng thuế, lao động công ích
  • Tuân theo hiến pháp và pháp luật.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )