nêu một số quyền và nghĩa vụ công dân mà em biết

Question

nêu một số quyền và nghĩa vụ công dân mà em biết

in progress 0
Hadley 2 tuần 2021-07-11T13:44:01+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:45:45+00:00

  Quyền:

  -Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm .

  -Quyền được học tập.

  Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.

  Nghĩa vụ:

  -Tôn trọng và bảo vệ tài sản nhà nước

  -Đóng thuế, lao động công ích

  -Tuân theo hiến pháp và pháp luật.

  0
  2021-07-11T13:45:52+00:00

  – Quyền công dân:

  • Học tập
  • Nghiên cứu khoa học
  • Tự do đi lại và cư trú
  • Không bị xâm hại về chỗ ở và thân thể
  • Hưởng chế độ bảo vệ sức khỏe.

  – Nghĩa vụ công dân:

  • Bảo vệ đất nước
  • Đi nghĩa vụ quân sự (Đối với nam)
  • Tông trọng và bảo vệ tài sản nhà nước
  • Đóng thuế, lao động công ích
  • Tuân theo hiến pháp và pháp luật.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )