Nêu một số việc làm của HĐND VÀ UBND XÃ

Question

Nêu một số việc làm của HĐND VÀ UBND XÃ

in progress 0
Alice 2 tháng 2021-07-12T16:26:06+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T16:27:31+00:00

  HDND xã : 

  + Quyết định các vấn đề của địa phương đó luật quyết định 

  + Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương 

  UBND xã: 

  + Chấp hành nghị quyết của HĐND xã 

  + Quản lý địa phương

  + Tuyên truyền giáo dục pháp luật cho người dân

  + Đảm bảo trật tự an toàn xã hội

  + Phòng chống thiên tai, bảo vệ tài sản của người dân

  + Chống tham nhũng , tệ nạn xã hội 

  Nocopy 

  @gladbach 

  0
  2021-07-12T16:27:37+00:00

  -Khai báo tạm trú, tạm vắng

  -Phát khẩu trang miễn phí cho người dân

  -xin cấp giấy khai sinh

  -Sao giấy khai sinh

  -Đảm bảo trật tự an toàn xã hội

  Tuyên truyền giáo dục pháp luật

  -Phòng chống thiên tai, bảo vệ tài sản

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )