Nêu một vài quyền và nghĩa vụ học tập của công dân đối với nhà nước CHXHCN Việt Nam . nhanh hộ mik nha , mai mik thi r

Question

Nêu một vài quyền và nghĩa vụ học tập của công dân đối với nhà nước CHXHCN Việt Nam .
nhanh hộ mik nha , mai mik thi r

in progress 0
Genesis 2 tháng 2021-07-19T11:33:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T11:35:05+00:00

  Quyền và nghĩa vụ học tập được thể hiện:– Mọi công dân có thể học không hạn chế, từ bậc giáo dục Tiểu học đến Trung học, Đại học, sau Đại học; có thể học bất kì ngành nghề nào thích hợp với bản thân; tùy điều kiện cụ thể, có thể học bằng nhiều hình thức và có thể học suốt đời.– Trẻ em có nghĩa vụ hoàn thành cấp học phổ cập theo quy định của Nhà nước.– Gia đình (cha mẹ hoặc người đỡ đầu) có trách nhiệm tạo điều kiện cho con em hoàn thành nghĩa vụ học tập của mình, đặc biệt là ở bậc giáo dục Tiểu học.– Nhà nước thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, tạo điều kiện để ai cũng được học hành: mở mang rộng khắp hệ thống trường lớp, miễn học phí cho học sinh Tiểu học, quan tâm giúp đỡ trẻ em khó khăn, v.v…CHÚC BẠN HỌC TỐT

  0
  2021-07-19T11:35:22+00:00

  1. Được giáo dục, học tập để phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng của bản thân.

  2. Được tôn trọng; bình đẳng về cơ hội giáo dục và học tập; được phát triển tài năng, năng khiếu, sáng tạo, phát minh; được cung cấp đầy đủ thông tin về việc học tập, rèn luyện của mình.

  3. Được học vượt lớp, học rút ngắn thời gian thực hiện chương trình, học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định, học kéo dài thời gian, học lưu ban, được tạo điều kiện để học các chương trình giáo dục theo quy định của pháp luật.

  4. Được học tập trong môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

  5. Được cấp văn bằng, chứng chỉ, xác nhận sau khi tốt nghiệp cấp học, trình độ đào tạo và hoàn thành chương trình giáo dục theo quy định.

  6. Được tham gia hoạt động của đoàn thể, tổ chức xã hội trong cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật.

  7. Được sử dụng cơ sở vật chất, thư viện, trang thiết bị, phương tiện phục vụ các hoạt động học tập, văn hóa, thể dục, thể thao của cơ sở giáo dục.

  8. Được trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp của mình kiến nghị với cơ sở giáo dục các giải pháp góp phần xây dựng cơ sở giáo dục, bảo vệ quyền, lợi ích của người học.

  9. Được hưởng chính sách ưu tiên của Nhà nước trong tuyển dụng vào các cơ quan nhà nước nếu tốt nghiệp loại giỏi và có đạo đức tốt.

  10. Được cử người đại diện tham gia hội đồng trường theo quy định.

  CHÚC BẠN HỌC TỐT~

  Xin trả lời hay nhất ạ!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )