Nêu nd của đv sau: “trong đình,đèn thắp sáng trưng;nha lệ lình trang,kẻ hầu ngừi hạ.Trên sập mới kê ở gian giữa,..còn nữa”

Question

Nêu nd của đv sau:
“trong đình,đèn thắp sáng trưng;nha lệ lình trang,kẻ hầu ngừi hạ.Trên sập mới kê ở gian giữa,..còn nữa”

in progress 0
Ariana 2 tháng 2021-07-19T09:14:23+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T09:16:19+00:00

  nội dung của đoạn văn đó là cảnh nhàn rỗi của quan phụ mẫu và quan lính trong đình trước cảnh lũ lụt, khốn khổ của nhân dân.

  xin hay nhất ạ!

  0
  2021-07-19T09:16:22+00:00

  Phản ánh lối sống xa hoa, hưởng lạc của viên quan khi đi hộ đê.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )