nêu ngắn gọn trắc nhiệm nhà nước, công dân trong việc quản lí nhà nước ?????

Question

nêu ngắn gọn trắc nhiệm nhà nước, công dân trong việc quản lí nhà nước ?????

in progress 0
Raelynn 4 tháng 2021-08-22T13:34:51+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T13:35:59+00:00

  mọi công dân VN đều có quyền tham gia lấy ý kiến về’ Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của hiến pháp 1992′ 

  -quyền làm chủ, quyền được quản lí nhà nước, quản lí xã hội

  0
  2021-08-22T13:36:36+00:00

  -Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội: Là quyền được tham gia xây dựng, tham gia bàn bạc, tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá các hoạt động, các công việc chung của nhà nước và xã hội. Ví dụ: Đi bầu cử tại đại hội Đảng, ứng cử vào Hội đồng nhân dân các cấp…

  _công dân có thể tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp.

  +Trực tiếp: Tham gia, bàn bạc, đóng góp ý kiến và giám sát hoạt động của các cơ quan, công chức nhà nước.

  + Gián tiếp: Thông qua đại biểu của nhân dân (đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp).

  Ý nghĩa: Đảm bảo cho công dân quyền làm chủ nhà nước, làm chủ xã hội tạo nên sức mạnh trong công việc xây dựng và quản lí đất nước.

  chúc bạn hok tốt nha !~

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )