nếu Ngọc cho Mai 13 cái kẹo thì 2 bạn có số kjeo bằng nhau và mỗi bạn có 65 cái kẹo.Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu cái kẹo ?

Question

nếu Ngọc cho Mai 13 cái kẹo thì 2 bạn có số kjeo bằng nhau và mỗi bạn có 65 cái kẹo.Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu cái kẹo ?

in progress 0
Daisy 8 phút 2021-09-09T13:01:53+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T13:03:30+00:00

  Giải thích các bước giải :

  Số cái kẹo lúc đầu của Mai là :

       65 – 13 = 52  ( cái )

   Số cái kẹo lúc đầu của Ngọc là :

        65 + 13 = 78 ( cái )

               Đáp án: Mai : 52 cái kẹo

                             Ngọc : 78 cái kẹo

  Chúc bạn học tốt !

  Cho mink câu trả lời hay nhất nha !

  0
  2021-09-09T13:03:30+00:00

  Lúc đầu Mai có số cái kẹo là:

  65 – 13 = 52( cái)

  Lúc đầu Ngọc có số cái kẹo là:

  65 + 13 = 78 ( cái)

  #Chúc bn học tốt!!

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )