nếu người Việt Nam kết hôn với người nước ngoài sinh con ra thì đứa con đó là mang quốc tịch gì vì sao

Question

nếu người Việt Nam kết hôn với người nước ngoài sinh con ra thì đứa con đó là mang quốc tịch gì vì sao

in progress 0
Nevaeh 3 tuần 2021-08-20T04:56:20+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T04:57:38+00:00

  Mang quoc tich Viet Nam :

  Vi :

  Nếu cả bô mẹ đều đồng ý cho con là

  quốc tịch Việt Nam.

  Nêu người nước Ngoài đó biết nói tiếng Việt thì sẽ được nhà nước xem xét cho là quốc tịch Việt Nam.

  0
  2021-08-20T04:58:08+00:00

  – Đứa con đó mang quốc tịch Việt Nam.

  – Vì trẻ em khi sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam thì có quốc tịch Việt Nam

  *Trường hợp trẻ em được sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà cha mẹ không thỏa thuận được việc lựa chọn quốc tịch cho con thì trẻ em đó có quốc tịch Việt Nam.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )