Nêu nguyên lí làm việc của đồ dùng loại điện cơ

Question

Nêu nguyên lí làm việc của đồ dùng loại điện cơ

in progress 0
Kylie 5 tháng 2021-07-20T22:41:02+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T22:42:33+00:00

  -Biến đổi điện năng thành cơ năng dùng để dẫn động, làm quay các máy như máy bom nước, máy xay xát

  0
  2021-07-20T22:42:42+00:00

  `\text{~~Holi~~}`

  Nguyên lí làm việc:

  Tác dụng từ của dòng điện đã được ứng dụng ở nam châm điện và các động cơ điện.

  Khi đóng điện, sẽ có dòng điện chạy trong dây quấn stato và dòng điện trong dây quấn roto, tác dụng từ của dòng điện làm roto động cơ quay.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )