Nêu nguyên liệu, các công đoạn chính trong quá trình sản xuất axit sunfuric. Moamoa

Question

Nêu nguyên liệu, các công đoạn chính trong quá trình sản xuất axit sunfuric.
Moamoa

in progress 0
Liliana 3 tháng 2021-09-08T01:07:47+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T01:09:22+00:00

  Nguyên liệu để sản xuất sản xuất axit sunfuric. là S ( hoặc quặng pirit) ko khí và h2O

  – sản xuất SO2 = cách đốt S trong ko khí : S+ O2 —> SO2

  – sản xuất SO3 = cách oxi hóa SO2 ( Chất xúc tác là V2O5 , nhiệt độ 450 độ C ) 

  2SO2 + O2 —> 2SO3

  – cho SO3 tác dụng với H2O sẽ ra đc axit sunfuric ( H2SO4)

  SO3 + H2O —> H2SO4

   

  0
  2021-09-08T01:09:33+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Nguyên liệu là lưu huỳnh hoặc ( quặng pirit), không khí và nước.

  Sản xuất $SO_{2}$ bằng cách đốt S trong không khí.

                      S + $O_{2}$ => $SO_{2}$

  Sản xuát $SO_{3}$ bằng cách oxi hóa $SO_{2}$  chất túc xác là V205 ở nhiệt độ $450^{o}$

                      2 $SO_{2}$ + O2 => 2$SO_{3}$

  Sản xuất H2SO4 bằng cách cho SO3 t/d với H20

                      $SO_{3}$ + H20 => H2SO4

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )