Nêu nguyên liệu và phương pháp điều chế khí hiđro trong thí nghiệm và trong công nghiệp ( viết PT phản ứng ) ? Nêu định nghĩa phản ứng thế

Question

Nêu nguyên liệu và phương pháp điều chế khí hiđro trong thí nghiệm và trong công nghiệp ( viết PT phản ứng ) ? Nêu định nghĩa phản ứng thế

in progress 0
Amaya 1 năm 2021-10-02T20:53:04+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-02T20:54:12+00:00

  *Trong PNT :

  -Cho kim loại ( như Zn , Fe , Mg , Al , … ) tác dụng với axit ( HCl ; H2SO4 loãng ) để tạo thành H2

  $VD : 2Al+6HCl\to 2AlCl_3+3H_2↑$

  *Trong CN :

  -Điện phân nước 

  $2H_2+O_2\overset{đp}\to 2H_2O$

  *Phản ứng thế : là phản ứng của đơn chất với hợp chất , trong đó nguyên tử của đơn chất sang thế chỗ cho nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chất

  $VD : Fe+2HCl\to FeCl_2+H_2↑$

  0
  2021-10-02T20:55:00+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   – Trong phòng thí nghiệm :

  Nguyên liệu : Cho các kim loại như $Mg,Al,..$ tác dụng với dung dịch $HCl,H_2SO_4$ loãng

  VD : $Mg + H_2SO_4 → MgSO_4 + H_2$

  Phương pháp thu : đẩy nước hoặc đẩy không khí

  – Trong công nghiệp : điện phân nước 

  $2H_2O \xrightarrow{đp} 2H_2 + O_2$ 

  – Phản ứng thế là phản ứng hóa học trong đó có sự thay đổi vị trí các nguyên tố trong hợp chất ban đầu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )