Nêu nguyên nhân, diễn biến, kết quả kháng chiến chống quân Mông Cổ ( 1258 )

Question

Nêu nguyên nhân, diễn biến, kết quả kháng chiến chống quân Mông Cổ ( 1258 )

in progress 0
Gianna 1 tháng 2021-08-31T07:08:02+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T07:09:27+00:00

  Nguyên nhân: Mông Cổ muốn xâm chiếm Đại Việt để đánh lên phía Nam Trung Quốc. Thự hiện kế hoạch gọng kìm tiêu diệt Nam Tống. Diễn biến: -Tháng 1/1258, khoảng 3 vạn quân Mông Cổ tiến vào nước ta theo đường sông Thao qua Bạch Hạc đến Bình Lệ Nguyên và bị chặn lại.

  -Ta thực hiện kế hoạch “Vườn không nhà trống” xuôi về thiên mạc, giặc vào Thăng Long bị thiếu lương thực, giặc đi vào tình thế khó khăn.

  -Ta mở cuộc phản công lớn ở Đông Bộ Đầu. Kết quả: Ngày 29/1/1258, quân Mông Cổ rút khỏi Thăng Long chạy về nước. Cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi.

  0
  2021-08-31T07:09:32+00:00

  Tóm tắt Cuộc kháng chiến chống quân mông nguyên lần 1 (năm 1258)

  Mở màn cho đại chiến thắng ba lần kháng chiến chống quân xâm lược mông nguyên là cuộc kháng chiến lần thứ nhất vào năm 1258.

  Diễn biến của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Cổ:

  • Tháng 1/1258, Ngột Lương Hợp Thai chỉ huy 3 vạn quân Mông Cổ tràn vào nước ta. Giặc theo đi đường sông Thao và tiến xuống Bạch Hạc (Phú Thọ). Sau đó, tiến đến vùng Bình Lệ Nguyên (Vĩnh Phúc) thì bị chặn lại ở phòng tuyến do vua Trần Thái Tông chỉ huy.
  • Trước thế giặc mạnh Vua Trần rút lui khỏi thành Thăng Long , rút về Thiên Trường (Hà Nam) và thực hiện kế hoạch “Vườn không nhà trống”
  • Giặc vào kinh thành không một bóng người, không có lương thực. Chúng điên cuồng phá hoại kinh thành. Do quân ta chống trả quyết liệt và thiếu lương thực, chưa đầy 1 tháng địch rơi vào tình thế khó khăn, lực lượng bị tiêu hao dần
  • Nhà Trần mở cuộc phản công lớn ở Đông Bộ Đầu (bến sông Hồng, Hà Nội). Ngày 29/1/1258, quân Mông cổ bị đánh tan, phải rút chạy về nước. Cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên lần 1 kết thúc thắng lợi.

  Tóm tắt Cuộc kháng chiến chống quân mông nguyên lần 2:

  Diễn biến:

  • Tháng 1/1285, Thoát Hoan cầm đầu 50 vạn quân Nguyên tiến vào nước ta
  • Sau một vài trận đánh địch tại biên giới, quân ta đã tiến về Vạn Kiếp, Thăng Long và cuối cùng, rút về Thiên Trường (Hà Nam) để thực hiện kế hoạch “Vườn không nhà trống”.
  • Cùng thời điểm đó, Toa Đô dẫn quân từ Chăm-pa đánh ra Nghệ An, Thanh Hóa; quân Thoát Hoan mở cuộc tiến công xuống phía Nam để tiêu diệt quân ta, nhưng thất bại buộc phải rút về Thăng Long và lâm vào tình trạng thiếu lương thực trầm trọng.
  • Tháng 5/1285, lợi dụng thời cơ quân địch đang suy yếu, nhà Trần tổ chức phản công đánh tan quân giặc ở nhiều nơi như Tây Kết, Chương Dương, Hàm Tử, Thăng Long.

  Kết quả của lần 2 kháng chiến chống quân Mông Nguyên: 50 vạn quân giặc bị giết chết, phần còn lại tháo chạy về nước. Toa Đô bị chém đầu, Thoát Hoan chui ống đồng về nước.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )