Nêu nguyên nhân phong trào giải phóng dân tộc

Question

Nêu nguyên nhân phong trào giải phóng dân tộc

in progress 0
Ximena 1 tuần 2021-09-02T13:15:02+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T13:16:06+00:00

  *Nguyễn nhân* @_@

  Các nước đế quốc đã ra sức bóc lột tài nguyên, nhân lực, vật lực của các nước thuộc địa, gây mâu thuẫn gay gắt giữa người dân thuộc địa và chính phủ chính quốc. Xuất hiện các phong trào đòi quyền độc lập dân tộc (trở thành nước độc lập, tự do, không bị nước khác áp đặt quyền cai trị), nhưng đa số bị dập tắt do các nguyên nhân khác nhau.

  0
  2021-09-02T13:16:31+00:00

  đây

  neu-nguyen-nhan-phong-trao-giai-phong-dan-toc

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )