Nêu nguyên nhân sâu xa và nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 ( 1914 -1918)

Question

Nêu nguyên nhân sâu xa và nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 ( 1914 -1918)

in progress 0
Serenity 3 tháng 2021-08-31T03:25:50+00:00 2 Answers 33 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T03:27:12+00:00

  Nguyên nhân sâu xa:

  – Sau thế chiến thứ nhất, những mâu thuẫn mới về quyền lợi, về thị trường và thuộc địa lại tiếp tục nảy sinh giữa các nước đế quốc. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 làm cho những mâu thuẫn đó thêm sâu sắc, dẫn tới  việc lên cầm quyền của chủ nghĩa phát xít.

  Nguyên nhân trực tiếp:

  -Các nước đế quốc hình thành hai khối địch nhau: 

  +Khối Anh-Pháp-Mĩ

  +Khối Đức-Italia-Nhật Bản

  0
  2021-08-31T03:27:43+00:00

  Nguyên nhân sâu xa

  –  Do sự chêch lệch trình độ phát triển giữa các nc tư bản , dẫn đến những mâu thuẫn về thuộc  địa, thị trường

  – Việc tổ chức và phân chia thế giới theo hệ thống Véc-xai Oa-si-tơn ko còn phụ hợp nk. Đư đến một cuộc chiến tranh mới để phân chia lại thế giới

  Nguyên nhân trực tiếp

  – Cuộc khủng khoảng kinh tế thế giới 1929-1933 đã làm những mâu thuẫn trỏ nên sâu sắc dẫn tới việc lên cầm quyền của chủ nghĩa Phát-xít với ý đồ gây chiến tranh để phân chia lại thế giới

  – Thu phậm gây chiến là Phát xít Đức , Nhật Bản , Italia . Nhưng các cường quốc phương Tây lại dung túng, nhượng bộ, tạo điều kiện cho Phát xít gây ra Cuộc chiến tranh thế giới thứ 2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )