nêu nguyên nhân tác hại tệ nạn xã hội ?

Question

nêu nguyên nhân tác hại tệ nạn xã hội ?

in progress 0
Katherine 16 phút 2021-09-09T16:36:53+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T16:38:04+00:00

  do nannj thất nghiệp, nghèo, lười lạo động, không có sự giáo dục, tốt đầy đủ từ gia đình, do ảnh hưởng của internet, bị stress

  0
  2021-09-09T16:38:14+00:00

  nguyên nhân+Do người dân thiếu suy nghĩ lạc hậu

  +Thiếu hiểu biết Vai trò tệ nạn xã hội

  +Có suy nghĩ tranh giành Ghen đua người khác

  +Tinh thần suy nghĩ và cảm giác không còn Dẫn tới ghen ghét Làm những việc xấu Tệ nạn xã hội tăng

  Chọn mình là câu trả lời hay nhất Nhé

  Mình sẽ luôn giúp đỡ bạn

  Chúc bạn học tốt

  Tác hại+Khiến tinh thần suy nhược,Thiếu suy nghĩ thiểu năng

  +Khiến ta bị mê man giữa những tệ nạn xã hội .Ngày một đâm đầu vào tai nạn phá hủy làm việc trái phép

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )