Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Question

Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

in progress 0
Lydia 2 tháng 2021-10-11T18:30:33+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-11T18:31:35+00:00

  Nguyên nhân:

  – Có sự đồng lòng, chung sức của cả dân và quân.

  – Lãnh đạo tài giỏi, thấu tình đạt lý.

  – Được nhân dân ủng hộ.

  Ý nghĩa:

  – Chấm dứt ách đô hộ của nhà Minh, mở ra một thời kì độc lập, tự chủ mới.

  0
  2021-10-11T18:32:08+00:00

  Nguyên nhân thắng lợi:

  – Cuộc khởi nghĩa được nhân dân khắp nơi ủng hộ

  – Đường lối đánh giặc đúng đắn, sáng tạo

  – Sự lãnh đạo tài tình của người chỉ huy

  – Xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong cả nước

  Ý nghĩa lịch sử:

  – Kết thúc 20 năm đô hộ của nhà Minh

  – Mở ra thời kì phát triển mới cho đất nước

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )