Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử Tây Sơn

Question

Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử Tây Sơn

in progress 0
Kylie 2 tháng 2021-07-21T01:29:20+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T01:30:32+00:00

  `- ` nguyên nhân thắng lợi
  – Nhờ ý chí đấu tranh chống áp bức bốc lột, tinh thần yêu nước, đoàn kết và hi sinh cao cả của nhân dân
  – Sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quân

  `- ` Ý nghĩa lịch sử:

  – Lật đổ các tập đoàn phong kiến, thống nhất đất nước

  – Đánh đuổi giặc ngoại xâm

  0
  2021-07-21T01:30:39+00:00

  ý nghĩa

  – Tránh tình trạng nội chiến, chia cắt đất nước,mong muốn dân thoát khỏi khổ cực.

  – Bảo vệ được toàn vẹn lãnh thổ, độc lập dân tộc, tạo hòa hiếu láng giềng với nhà Thanh,giữ được mối quan hệ tốt ,lâu dài

  nguyên nhân

  -do tài chỉ huy quân sựu tuyệt vời của quang trung

  -lòng quyết tâm ý chí bất khuất , đồng lòng của nhân dân ta

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )