nêu những biện pháp cải cách của Hồ Quý Ly về chính trị , quân sự ?Tại sao những cải cách đó ko đc nhân dân ủng hộ?? _______Help me, please__

Question

nêu những biện pháp cải cách của Hồ Quý Ly về chính trị , quân sự ?Tại sao những cải cách đó ko đc nhân dân ủng hộ??
_______Help me, please__

in progress 0
Madeline 3 tuần 2021-08-21T16:52:52+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-21T16:53:58+00:00

  Chính trị:– Thay thế những võ quan nhà Trần bằng những người thân cận. – Đổi tên đơn vị hành chính cấp trấn, quy định cách làm việc của bộ máy chính quyền. 

  Chính trị:– Phát hành tiền giấy.- Ban hành chính sách “hạn điền”.- Quy định lại thuế đinh, thuế ruộng. 

  Xã hội:– Thực hiện chính sách “hạn nô”.- Tổ chức cứu đói và chữa bệnh cho dân

  vì Nhiều chính sách của Hồ Quý Ly không phù hợp với điều kiện lịch sử hiện tại, quá sức so với hoàn cảnh của lịch sử lúc đó: chính sách tiền giấy tuy có tư tưởng tiến bộ tuy nhiên so với hoàn cảnh lịch sử lúc đó là hoàn toàn không phù hợp, nhân dân không quen dùng tiền giấy do đó chính sách phát hành tiền giấy không phát huy hiệu quả.  Thứ hai: Nhiều chính sách thực hiện không triệt để như “hạn điền”, “hạn nô” do đó không đem lại hiệu quả. Hai chính sách này có thể nói này về tư tưởng là tiến bộ nhưng việc thực hiện lại không mang lại kết quả, chúng đều là những chính sách nửa vời, đúng ở đầu vào nhưng sai ở đầu ra. Do đó đã không giải phóng được sức lao động để phát triển kinh tế.

  0
  2021-08-21T16:54:37+00:00

  những biện pháp là:                                                                                                  Về chính trị:                                                                                                             

  Cải tổ hàng ngũ võ quan, thay thế dần các võ quan cao cấp do quý tộc tôn thất nhà Trần nắm giữ bằng những người không phải họ Trần nhưng có tài năng và thân cận với mình.

  – Hồ Quý Ly cho đổi tên một số đơn vị hành chính cấp trấn và quy định cụ thể, rõ ràng cách làm việc của bộ máy chính quyền các cấp.

  – Đặt lệ cử các quan ở triều đình về các lộ thăm hỏi đời sống nhân dân và tìm hiểu tình hình làm việc của quan lại để thăng hay giáng chức.                            Về kinh tế tài chính:                                                                                             

  Phát hành tiền giấy thay thế tiền đồng.

  – Ban hành chính sách hạn điền.

  – Quy định lại biểu thuế đinh, thuế ruộng.                                                             Về xã hội:                                                                                                           

  Ban hành chính sách hạn chế số nô tì được nuôi của các vương hầu, quý tộc, quan lại.

  – Những năm có nạn đói, nhà Hồ lệnh cho các quan địa phương đi khám xét, bắt nhà giàu thừa thóc phải bán cho dân đói và tổ chức nơi chữa bệnh cho dân. 

  Về văn hóa,giáo dục:                                                                                             

  Bắt các nhà sư chưa đến 50 tuổi phải hoàn tục.

  – Cho dịch sách chữ Hán ra chữ Nôm để dạy cho vua Trần và phi tần, cung nữ.

  – Sửa đổi cả chế độ thi cử, học tập

  Về quân sự:                                                                                                         thực hiện một số biện pháp nhằm tăng cường củng cố quân sự và quốc phòng.
  Lại là tớ nè nhớ cho tớ 5 sao,tim và ctlhn nhé bạn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )