Nêu những biểu hiện của sự suy yếu của nhà nc phong kiến ? Hậu quả?

Question

Nêu những biểu hiện của sự suy yếu của nhà nc phong kiến ? Hậu quả?

in progress 0
Ayla 1 giờ 2021-10-13T21:45:07+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T21:46:10+00:00

  Biểu hiện : + Vua chơi bời không lo triều chính

  + nhân dân gặp tai nạn, lut lội, hạn hán, … không đc cứu tế

  + trong triều có lục cục nội bộ

  + Quân dân ngày càng nả trí

  hậu quả : + mất nước 

  + nhân dân khổ cực

  0
  2021-10-13T21:46:32+00:00

  VUA QUAN ĂN CHƠI xa xỉ, xây dựng lâu đài tốn kém

  nội bộ triều đình suy yếu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )