Nêu những đặc điểm chung và riêng về kinh tế , chính trị ? ” Anh , Pháp , Đức , Mĩ cuối tk XIX – đầu tk XX ”

Question

Nêu những đặc điểm chung và riêng về kinh tế , chính trị ?
” Anh , Pháp , Đức , Mĩ cuối tk XIX – đầu tk XX ”

in progress 0
aikhanh 21 phút 2021-09-09T11:51:12+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T11:52:33+00:00

  @Meo_

  * Đặc điểm chung

  ( 1 ) Về kinh tế:

  + Đều là những nước có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ so với các nước khác trên thế giới;

  + Các thứ hạng về phát triển kinh tế có sự thay đổi.

  ( 2 ) Về chính trị:

  + Anh và Mĩ đều có hai đảng thay nhau cầm quyền;

  + Các nền chính trị ở các nước đều có chính sách đàn áp nhân dân.

  * Đặc điểm riêng

  ( 1 ) Về kinh tế:

  + Mỗi nước đều có một thứ hạng riêng;

  + Có quốc gia thì kinh tế phát triển nhưng có nước nền kinh tế bị giảm sút.

  ( 2 ) Về chính trị:

  + Anh: nước quân chủ lập hiến với hai Đảng là Đảng Tự Do – Đảng Bảo Thủ

  + Pháp: thành lập nền Cộng hòa thứ ba

  + Đức: theo thể chế liên bang

  + Mĩ: Đề cao vai trò Tổng thống – Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ thay nhau cầm quyền

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )