Nêu những đặc điểm nổi bật của vị trí địa lý về mặt tự nhiên lãnh thổ có thuận lợi khó khăn trong cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc như hiện nay

Question

Nêu những đặc điểm nổi bật của vị trí địa lý về mặt tự nhiên lãnh thổ có thuận lợi khó khăn trong cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc như hiện nay

in progress 0
Gabriella 4 phút 2021-09-09T12:02:17+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T12:03:39+00:00

  Vị trí địa lý có 3 mặt giáp biển
  Khi hậu nhiệt đới ẩm gió mùa
  Mạng lưới sông ngòi dày đặc
  Đất đai màu mỡ, nhiều lọai đất được chia thành 2 nhóm đất chính là đất phù sa và đất felalit

  Thuận lợi:

  Phát triển nhều ngành kinh tế khác nhau ( công nghiệp, nông nghiệp, ngư nghiệp, du lịch…)
  Hội nhập và giao lưu dễ dàng với các nước Đông Nam Á và thế giới trong xu hướng quốc tế hóa và toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới.
  Khó khăn:

  Luôn phải phòng chống thiên tai, bão, sóng biển, cháy rừng…
  Bảo lệ lãnh thổ cả vùng biển, vùng trời và đảo xa…trước nguy cơ bị kẻ thù lăm le xâm chiếm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )