Nêu những điểm giống nhau và khác nhau của các loại khai thác rừng

Question

Nêu những điểm giống nhau và khác nhau của các loại khai thác rừng

in progress 0
Maria 2 tháng 2021-07-18T19:54:09+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T19:55:54+00:00

  Giống nhau

  + Khai thác trắng và khai thác dần: lượng cây chặt hạ là toàn bộ cây rừng.

  + Khai thác dần và khai thác chọn là rừng tự phục hồi.

  -Khác nhau

  Cơ bản là thời gian chặt hạ

  + Khai thác trằng và khai thác dần: Khác nhau thời gian chặt hạ, cách phục hồi rừng, khác nhau số lần khai thác.

  + Khai thác trắng và khai thác chọn: Khác nhau số lượng cây chặt hạ, thời gian chặt hạ và cách phục hồi rừng.

  + Khai thác dần và khai thác chọn: Khác nhau số lượng cây chặt hạ, và thời gian chặt hạ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )