Nêu những điểm giống và khác nhau cơ bản của hai quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái.

Question

Nêu những điểm giống và khác nhau cơ bản của hai quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái.

in progress 0
Margaret 9 phút 2021-09-07T10:44:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:45:24+00:00

  chữ mk hơi xấu bạn cố gắng nhìn nhé

   

  neu-nhung-diem-giong-va-khac-nhau-co-ban-cua-hai-qua-trinh-phat-sinh-giao-tu-duc-va-giao-tu-cai

  0
  2021-09-07T10:45:53+00:00

  Giống:
  – Các tế bào mầm thực hiện nguyên phân nhiều lần
  – Đều chứa bộ nhiễm sắc thể đơn bội (n).
  – Đều có khả năng thụ tinh để tạo ra hợp tử
  Khác nhau:

  neu-nhung-diem-giong-va-khac-nhau-co-ban-cua-hai-qua-trinh-phat-sinh-giao-tu-duc-va-giao-tu-cai

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )