nêu những diễn biến cơ bản của nst trong quá trình nguyên phân?ý nghĩa của nguyên phân

Question

nêu những diễn biến cơ bản của nst trong quá trình nguyên phân?ý nghĩa của nguyên phân

in progress 0
Ruby 4 tháng 2021-08-24T20:48:58+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-24T20:50:16+00:00

  * Diễn biến cơ bản của nst trong quá trình nguyên phân

  1 .Kì trung gian :

  -NST ở dạng sợi dài mảnh duỗi xoắn và diễn ra sự nhân đôi

  2 Kì đầu:

  -NST bắt đầu co xoắn.

  -Màng nhân và nhân con biến mất.

  -Trung tử và thoi phân bào xuất hiện.

  -Thoi phân bào đính vào 2 phía của tâm động.
  3. Kì giữa:

  -NST co xoắn cực đại và xếp thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.
  4. Kì sau:

  -2 cromatit trong từng NST kép tách nhau ở tâm động thành 2 NST đơn 
  -Phân li đồng đều về hai cực của tế bào.
  5. Kì cuối:

  -NST duỗi xoắn, nằm trong 2 nhân mới.

  -Tế bào chia tế bào chất.

  * Ý nghĩa nguyên phân:

  +Đối với các sinh vật nhân thực đơn bào, nguyên phân là cơ sở của sinh sản : từ tế bào mẹ tạo ra cơ thể mới hoàn toàn giống tế bào mẹ ban đầu thông quan nguyên phân 

  + Đối với các cơ thể sinh vật nhân thực đa bào, nguyên phân làm tăng số lượng tế bào giúp cơ thể lớn lên và bù lại những tế bào chết do quá trình tế bào bị tổn thương

  0
  2021-08-24T20:50:41+00:00

  • Kì đầu: NST bắt đầu co xoắn. Màng nhân và nhân con biến mất. Trung tử và thoi phân bào xuất hiện. Thoi phân bào đính vào 2 phía của tâm động.
  • Kì giữa: NST co xoắn cực đại và xếp thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.
  • Kì sau: 2 cromatit trong từng NST kép tách nhau ở tâm động thành 2 NST đơn và đi về hai cực của tế bào.
  • Kì cuối: NST duỗi xoắn, nằm trong 2 nhân mới. Tế bào hình thành eo thắt để phân chia tế bào chất.

  Đối với các sinh vật nhân thực đơn bào, nguyên phân là cơ chế sinh sản. Từ 1 tế bào mẹ qua nguyên phân tạo ra 2 tế bào con giống y hệt nhau.

  – Đối với các sinh vật nhân thực đơn bào, nguyên phân là cơ chế sinh sản.

  – Đối với các cơ thể sinh vật nhân thực đa bào, nguyên phân làm tăng số lượng tế bào giúp cơ thể sinh trưởng và phát triển.

  – Ngoài ra, nguyên phân cũng đóng vai trò quan trọng giúp cơ thể tái sinh những mô hoặc các cơ quan bị tổn thương

  – Ở các sinh vật sinh sản sinh dưỡng, nguyên phân là hình thức sinh sản tạo ra các cá thể con có kiểu gen giống kiểu gen của cá thể mẹ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )