Nêu những điều kiện cần cho hạt nảy mầm :

Question

Nêu những điều kiện cần cho hạt nảy mầm :

in progress 0
Amaya 2 tháng 2021-07-18T20:10:44+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T20:11:59+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Nêu những điều kiện cần cho hạt nảy mầm là phải có không khí , nước uống , nhiệt độ phù hợp với hạt nảy mầm và hạt giống phải tốt

  chúc bạn học tốt , nocopy

   

  0
  2021-07-18T20:12:30+00:00

  Điều kiện:
  + Đất trồng tốt
  + Có nước đầy đủ
  + Có đủ chất dinh dưỡng
  + Nhiệt độ và không khí thích hợp
  + Chất lượng của hạt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )