Nêu những điều kiện sống và đặc điểm sinh sản của cá chép

Question

Nêu những điều kiện sống và đặc điểm sinh sản của cá chép

in progress 0
Maria 1 năm 2021-08-09T02:39:16+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T02:40:26+00:00

  Đáp án:

  – điều kiện sống: cá chép ưa các vực lặng (ao,sông,hồ,suối…)chúng ăn tạp ( giun,ốc…) nhiệt độ cơ thể phụ thuộc vào môi trường,vì cá chép là động vật biến nhiệt 

  – Sinh sản mỗi lần cá chép đẻ 15-20 vạn trứng vào các cây thủy tinh. Cá chép đực bơi theo tinh dịch chứa tinh trùng thụ tinh cho trứng ,trứng được thụ tinh thành phôi,rồi trở thành cá con

  0
  2021-08-09T02:40:34+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  – Điều kiện sống

  +Cá chép ưa các vực nước lặng (ao, hồ, ruộng, sông, suối…), chúng ăn tạp (giun, ốc, ấu trùng côn trùng và thực vật thủy sinh…). Là động vật biến nhiệt

  +Sống ở môi trường nước ngọt

  +Nhiệt độ cơ thể phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường, vì cá chép là động vật biến nhiệt.

  – Sinh sản

  +Mỗi lần cá chép cái đẻ 15 – 20 vạn trứng vào các cây thủy sinh.

  +Cá chép đực bơi theo tưới tinh dịch chứa tinh trùng thụ tinh cho trứng (thụ tinh ngoài).

  +Trứng được thụ tình phát triển thành phôi, rồi thành cá con.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )