nêu những gì về thì tương lai đơn

Question

nêu những gì về thì tương lai đơn

in progress 0
Skylar 3 tháng 2021-09-16T14:28:09+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T14:29:13+00:00

  1. Cách dùng

  – Diễn tả một hành động xảy ra trong tương lai.

  – Diễn tả một quyết định nhất thời nảy ra ngay tại thời điểm nói.

  – Diễn tả lời mời, lời đề nghị, lời hứa, yêu cầu.

  – Dùng trong câu điều kiện loại 1, diễn tả một giả định có thể xảy ra trong hiện tại và tương lai

  – Đưa ra một lời dự đoán không chắc chắn: Khi đưa ra dự đoán trên ý kiến chủ quan và không có căn cứ thường sẽ dùng kèm với động từ: Think, hope, assume, believe, promise….

  2. DHNB

  – Next + thời gian: next day, next week….

  – Tomorrow: ngày mai

  – Tonight: tối nay

  – in a few minutes: trong vài phút nữa

  – Someday: 1 ngày nào đó

  – Soon: chẳng bao lâu nữa

  – The day after tomorrow: ngày kia

  – In the future: trong tương lai

  – In + năm trong tương lai

  3. Cấu trúc

  – Câu khẳng định:

            S  +    will    +    V(o)     +      O

  – Câu phủ định:

            S   +    will not = won’t     +     V(o)      +      O

  – Câu nghi vấn:

             Will     +       S      +    V(o)      +       O ?

  – Wh_question:

          Wh_question    +    will     +       S      +    V(o)      +       O ?

  Chúc bạn học tốt! Mong bạn cho mình câu trả lời hay nhất!

  0
  2021-09-16T14:29:15+00:00

  Chúc bn hok tốt nha

   

  neu-nhung-gi-ve-thi-tuong-lai-don

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )