nêu những hiểu biết về chất nguyên tử phân tử

Question

nêu những hiểu biết về chất nguyên tử phân tử

in progress 0
Adeline 3 tháng 2021-09-10T20:00:24+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T20:02:03+00:00

  1. Nguyên tử

   Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi những electron mang điện tích âm.

   Trong hạt nhân có bao nhiêu proton thì trong nguyên tử có bấy nhiêu electron.

  Số p = Số e

   – Hạt nhân nguyên tử tạo bởi proton và nơtron.

   Proton và nơtron có cùng khôi lượng, còn electron có khối lượng rất bé, không đáng kể. Vì vậy khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử.

  2. Phân tử 

   Phân tử là hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hoá học của chất.

   Trong các phân tử hoá học, liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác . 

  0
  2021-09-10T20:02:16+00:00

  Chất là một dạng của vật thể, chất tạo nên vật thể. Ở đâu có vật thể là ở đó có chất.

   Mỗi chất có những tính chất nhất định, nhưng phân loại chung thì chất thường có tính chất vật lý và tính chất hóa học.

  a) Tính chất vật lí:
  Phân biệt các chất thông qua các chỉ số như: Trạng thái, màu sắc, mùi vị, tính tan trong nước, nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, tính dẫn điện, dẫn nhiệt, khối lượng riêng …

  b) Tính chất hoá học:
  Chính là khả năng biến đổi từ chất này thành chất khác: ví dụ khả năng bị phân huỷ, tính cháy được…

   Để biết được tính chất của chất ta phải: Quan sát, dùng dụng cụ đo, làm thí nghiệm…

  Việc nắm tính chất của chất giúp chúng ta:

  – Phân biệt chất này với chất khác (nhận biết các chất).

  – Biết cách sử dụng chất.

  – Biết ứng dụng chất thích hợp trong đời sống và sản xuất;

  + Chất nguyên chất = Chất tinh khiết là chất không lẫn các chất khác, có tính chất vật lí và hoá học nhất định.

  + Hỗn hợp gồm hai hay nhiều chất trộn  vào nhau, có tính chất thay đổi ( phụ thuộc vào thành phần của hỗn hợp).

  – Để tách riêng một chất ra khỏi hỗn hợp, ta có thể dựa vào sự khác nhau về tính chất vật lí của chúng; – Tách 1 chất ra khỏi hỗn hợp = pp vật lý thông thường : lọc, đun, chiết, nam châm …

   Nguyên tử

  Nguyên tử là gì ?

  Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ trung hoà về điện, đại diện cho nguyên tố hoá học và không bị chia nhỏ hơn trong phản ứng hoá học.

  – Nguyên tử gồm 1 hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi 1 hay nhiều electron mang điện tích âm.

  – Hạt electron kí hiệu: e. Điện tích: -1. Khối lượng vô cùng nhỏ: 9,1095 .10-28gam.

   Cấu tạo của hạt nhân: gồm hạt cơ bản prôton và nơtron.

  * Hạt proton: kí hiệu: p. mang điện tích dương: +1. Khối lượng: 1,6726.10-24g.

  * Hạt nơtron: kí hiệu: n. Không mang điện có khối lượng:1,6748.10-24g.

  * Các nguyên tử có cùng số prôton trong hạt nhân gọi là các nguyên tử cùng loại.

  * Vì nguyên tử luôn trung hoà về điện nên: số prôton = số electron.

  * Vì khối lượng của e nhỏ hơn rất nhiều so với khối lượng của n và p vì vậy khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng nguyên tử. mnguyên tử ≈ mhạt nhân.

  Đơn chất và hợp chất – Phân tử:

  – Đơn chất là những chất tạo nên từ một nguyên tố hoá học.

  + Đơn chất kim loại các nguyên tử sắp xếp khít nhau và theo một trật tự nhất định 

  + Đơn chất phi kim các nguyên tử liên kết với nhau theo từng nhóm xác định thường là 2 nguyên tử. 

  – Hợp chất là những chất được tạo nên từ 2 nguyên tố hoá học trở lên. Trong hợp chất các nguyên tử của các nguyên tố liên kết với nhau theo một tỉ lệ nhất định không đổi. 

  – Phân tử là hạt đại diện cho chất, gồm 1 số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất.

  – Phân tử khối là khối lượng của phân tử tính bằng đơn vị cacbon = tổng nguyên tử khối của các nguyên tử trong phân tử.

   Tuỳ theo điều kiện về nhiệt độ và áp suất mà vật chất có ba trạng thái tồn tại: rắn, lỏng và khí.

  cho ctlhn nha 

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )