Nêu những nét chính trong phong trào giải phóng dân tộc châu Á Nhanh giúp mình cần gấp ạ :<

Question

Nêu những nét chính trong phong trào giải phóng dân tộc châu Á
Nhanh giúp mình cần gấp ạ :<

in progress 0
Kaylee 10 phút 2021-09-11T06:17:29+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-11T06:18:29+00:00

    Các phong trào đấu tranh diễn ra sôi nổi, mạnh mẽ, lan rộng khắp châu lục.

    – Giai cấp công nhân tích cực tham gia đấu tranh giành độc lập dân tộc.

    – Các đảng cộng sản được thành lập và giữ vai trò lãnh đạo phong trào cách mạng ở một số nước như Trung Quốc, Việt Nam.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )