Nêu những nét chính về cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở cộng hòa Nam Phi Mn giúp em với ạ ❤❤

Question

Nêu những nét chính về cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở cộng hòa Nam Phi
Mn giúp em với ạ ❤❤

in progress 0
Eloise 2 tuần 2021-11-28T14:07:49+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T14:08:51+00:00

  Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhân dân Nam Phi dưới sự lãnh đạo của tổ chức “Đại hội dân tộc Phi” (ANC) đã bền bỉ tiến hành cuộc đấu tranh đòi thủ tiêu chế độ phân biệt chủng tộc.

  *Kết quả:

  – Năm 1993, chế độ Apacthai được xoá bỏ.

  – Nen-xơn Man-đê-la được bầu làm Tổng thống người da đen đầu tiên trong lịch sử nước Cộng hoà Nam Phi.

  *Ý nghĩa lịch sử:

  – Chế độ phân biệt chủng tộc vĩnh viễn bị xoá bỏ ngay tại sào huyệt cuối cùng của nó sau hơn ba thế kỉ tồn tại.

  – Nhân dân Nam Phi bắt tay vào công cuộc xây dựng đất nước.

  0
  2021-11-28T14:08:58+00:00

  Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhân dân Nam Phi dưới sự lãnh đạo của tổ chức “Đại hội dân tộc Phi” (ANC) đã bền bỉ tiến hành cuộc đấu tranh đòi thủ tiêu chế độ phân biệt chủng tộc. Thế giới ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Nam Phi. Kết quả : buộc chính quyền của người da trắng phải tuyên bố xoá bỏ chế độ Apacthai năm 1993. Nen-xơn Man-đê la – lãnh tụ của ANC đã được thả tự do và được bầu làm Tổng thống người da đen đầu tiên trong lịch sử nước Cộng hoà Nam Phi. Chế độ phân biệt chủng tộc vĩnh viễn bị xoá bỏ.

  Sau khi chế độ phân biệt chủng tộc bị xoá bỏ, nhân dân Nam Phi bắt tay vào công cuộc xây dựng đất nước.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )