Nêu những nét chính về tình hình kinh tế chính trị của châu phi từ dau chiến tranh thế giới thứ 2

Question

Nêu những nét chính về tình hình kinh tế chính trị của châu phi từ dau chiến tranh thế giới thứ 2

in progress 0
Gabriella 1 tuần 2021-12-04T08:46:53+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T08:48:11+00:00

  Sau khi giành được độc lập, các nước châu Phi bắt tay vào công cuộc xây dựng đất nước, phát triển kinh tế – xã hội và đã thu được những thành tựu bước đầu song chưa đủ để thay đổi căn bản bộ mặt của châu lục này.

  *Về kinh tế:

  – Nhiều nước vẫn còn trong tình trạng lạc hậu, đói nghèo.

  – Nợ nần và phụ thuộc vào nước ngoài,…

  *Về xã hội: ngày càng khó khăn, không ổn định:

  – Xung đột về sắc tộc và tôn giáo, đảo chính, nội chiến diễn ra liên miên.

  – Bệnh tật và mù chữ.

  – Sự bùng nổ dân số,…

  0
  2021-12-04T08:48:19+00:00

  Sau khi giành được độc lập các nước Châu Phi bắt tay vào công cuộc xây dựng đất nước phát triển kinh tế – xã hội và đã thu đc những thành tựu bước đầu song chưa đủ để thay đổi căn bản bộ mặt của châu lục này .

  * Vè kinh tế :

  – Nhiều nước vẫn còn trong tình trạng lạc hậu , đói nghèo

  – Nợ nần và phụ thuộc vào nước ngoài ,…

  * Về xã hội : này càng khó khăn không ổn định :

  – Xing đột về sắc tộc và tôn giáo , đảo chính , nội chiến diễn ra liên miên .

  – Bệnh tật và mù chữ

  – Sự bùng nổ dân số ,..

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )