Nêu những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của chế độ chủ nghĩa liên xô

Question

Nêu những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của chế độ chủ nghĩa liên xô

in progress 0
Maria 1 năm 2021-12-02T07:07:54+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T07:09:11+00:00

  Những nguyên nhân chính dẫn đến sự sự sụp đổ của

  – Một là, do đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan, duy ý chí, cùng với cơ chế tập trung quan liêu bao cấp làm cho sản xuất trì trệ, đời sống nhân dân không được cải thiện. Thêm vào đó là sự thiếu dân chủ và công bằng đã làm tăng thêm sự bất mãn trong quần chúng

  – Hai là, không bắt kịp bước phát triển của khoa học – kĩ thuật tiên tiến, dẫn tới tình trạng trì trệ, khủng hoảng về kinh tế, xã hội. Chẳng hạn như ở Liên Xô, trong những năm 70 của thế kỉ XX phải nhập lương thực của các nước Tây Âu.

  – Ba là, khi tiến hành cải tổ lại phạm phải sai lầm trên nhiều mặt, làm cho khủng hoảng thêm trầm trọng. Đặc biệt là sai lầm khi thực hiện chế độ đa nguyên đa đảng, từ bỏ quyền lãnh đạo cao nhất của Đảng.

  – Bốn là, sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước có tác động không nhỏ làm cho tình hình trở nên thêm rối loạn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )